اعضای انجمن

شهره احدیت

sh.ahadiat@51na.net

ابراهیم اکبری دیزگاه

dizgah.ea@gmail.com

نیلوفر انسان

n.ensan@51na.net

مصطفی انصافی

m.ensafi@51na.net

سید احمد بطحایی

a.bathaei@51na.net

ابوالفضل بناییان

a.banaeian@51na.net

مهرام بهین

m.behin@51na.net

سید وحید جمالی

v.jamali@51na.net

نازنین جودت

n.joudat@51na.net

مهدی حمیدی پارسا

m.hamidiparsa@51na.net

امیر خداوردی

amir.khodaverdi@yahoo.com

عطیه راد

a.rad@51na.net

علیرضا رحیمی موحد

a.rahimimovahed@51na.net

رافعه رستمی

r.rostami@51na.net

ساناز زمانی

s.zamani@51na.net

سارا سالار

s.salar@51na.net

مژده سالارکیا

m.salarkia@51na.net

سحر سخایی

s.sakhaii@51na.net

فرزانه سکوتی

f.sokouti@51na.net

هانیه سلطانپور

h.soltanpour@51na.net

کتایون سنگستانی

k.sangestani@51na.net

علی سهرابی

a.sohrabi@51na.net

زهرا شاهی

z.shahi@51na.net

مهدی شبانی نرم

valsmsh@gmail.com

مهدی شریفی

m.sharifi@51na.net

محمدحسن شهسواری

mh.shahsavari@51na.net

مینا شهنی

m.shehni@51na.net

مهرناز شیرازی عدل

m.shiraziadl@51na.net

ملیحه صباغیان

m.sabaghian@51na.net

محمدعلی طائبی

taebi.ali@gmail.com

اولدوز طوفانی

yildiz.tufani701@gmail.com

روشنک عباسی

r.abbasi@51na.net

زهرا عبدی

z.abdi@51na.net

لیلا عطارچی

l.attarchi@51na.net

مهدی علینقی‌پور

m.alinaghipoor@51na.net

علی غبیشاوی

a.ghobeishavi@51na.net

مهدیس غنی‌زاده

m.ghanizadeh@51na.net

ناصر فرزین‌فر

n.farzinfar@51na.net

مریم فریدی

m.faridi@51na.net

شهناز فریور

sh.farivar@51na.net

محمدرضا فیاض

m.fayaz@51na.net

لیلا قاسمی

l.qassemi@51na.net

مریم کریمی

m.karimi@51na.net

سپیده کیانفر

s.kianfar@51na.net

کاوه کیاییان

k.kiyaeyan@51na.net

کیمیا گودرزی

k.goodarzi@51na.net

نصرت ماسوری

n.masoori@51na.net

ماریه مرادی

m.moradi@51na.net

نسیم مرعشی

n.marashi@51na.net

هنگامه مظلومی

h.mazloumi@51na.net

هادی معصوم‌دوست

h.masoomdoost@51na.net

مریم مهتدی

m.mohtadi@51na.net

سیاره مهین‌فر

s.mahinfar@51na.net

محمد میرقاسمی

m.mir@51na.net

ستاره نظری پارسا

s.parsa@51na.net

حمید نورشمسی

h.norshamsi@51na.net

اشکان نیری

a.nayyeri@51na.net

نگار ولی زادگان

n.valizadegan@51na.net

آنیتا یارمحمدی

a.yarmohammadi@51na.net

امیرحسین یزدان‌بد

a.yazdanbod@51na.net

 
 
انجمن رمان ۵۱
آن‌ها که برای بودن در کنار ما، برای بودن در این انجمن، تمایل خود را اعلام کردند پنجاه‌و‌یک نفر بودند. برای همین، نامِ نامیِ پنجاه‌و‌یک را برگزیدیم برای انجمن تا تأکید کرده باشیم بر مبارکی حضور فردها، حضور یک‌یک‌ها برای شکل‌گیری «ما». بعد از آن، فکر کردیم بیاییم آن فکرها و حرف‌ها و بحث‌ها و جدل‌ها را با دیگران به اشتراک بگذاریم؛ به جای این که پنجاه نفرمان مخاطب یکی‌مان باشیم، پایگاه‌ی برپا کنیم به یُمن حضور همه‌ی آنانی که در هوای رمان فارسی نفس می‌کشند. این چنین بود که پایگاه انجمن رمان پنجاه‌و‌یک شکل گرفت تا از این پس، حرفی اگر درباره‌ی رمان داریم، آشکارا بزنیم و شما را به مشارکت دعوت کنیم؛ شاید، شاید بتوانیم هوایی تازه باشیم در آلودگی هوای زمستان ۱۳۹۳.
پایگاه انجمن رمان پنجاه‌و‌یک

سردبیر: مصطفی انصافی
دبیر رمان خارجی: هنگامه مظلومی
دبیر رمان ایرانی: علیرضا رحیمی موحد
دبیر رمان اعضا: لیلا عطارچی
مشاور هیئت تحریریه: محمدحسن شهسواری
لینکده: سید وحید جمالی، نیلوفر انسان
 

مطالب منتشرشده در این پایگاه صرفاً دیدگاه نویسنده‌ی آن است و لزوماً دیدگاه پایگاه انجمن رمان 51 نیست.

بازنشر همه یا بخشی از مطالب این پایگاه در رسانه‌ها و نشریات، تنها با ذکر منبع و درج لینک مبدأ مجاز است.

تماس با ما