درباره‌ی انجمن

آبان سال ۱۳۹۲ به ابتکار مؤسسه‌ی شهرکتاب، گرد هم آمدیم تا درباره‌ی رمان حرف بزنیم. جلسات ماهانه‌ی نقد و بررسی کتاب محصول گردهمایی آن روز بود. گذشت و گذشت تا رسیدیم به این فکر که ما، مایی که دور هم جمع می‌شویم و می‌نشینیم به فکر و حرف و بحث و جدل، می‌توانیم بیشتر با هم باشیم. ایده‌ی تشکیل انجمن از چنین جایی باید آغاز شده باشد. آن روزها، آن‌ها که برای بودن در کنار ما، برای بودن در این انجمن، تمایل خود را اعلام کردند پنجاه‌و‌یک نفر بودند. برای همین، نامِ نامیِ پنجاه‌و‌یک را برگزیدیم برای انجمن تا تأکید کرده باشیم بر مبارکی حضور فردها، حضور یک‌یک‌ها برای شکل‌گیری «ما». بعد از آن، فکر کردیم بیاییم آن فکرها و حرف‌ها و بحث‌ها و جدل‌ها را با دیگران به اشتراک بگذاریم؛ به جای این که پنجاه نفرمان مخاطب یکی‌مان باشیم، پایگاهی برپا کنیم به یُمن حضور همه‌ی آنانی که در هوای رمان فارسی نفس می‌کشند. این چنین بود که پایگاه انجمن رمان پنجاه‌و‌یک شکل گرفت تا از این پس، حرفی اگر درباره‌ی رمان داریم، آشکارا بزنیم و شما را به مشارکت دعوت کنیم؛ شاید، شاید بتوانیم هوایی تازه باشیم در آلودگی هوای زمستان ۱۳۹۳.
ما پنجاه‌و‌یک نفر بودیم.

پایگاه انجمن رمان ۵۱

سردبیر: مصطفی انصافی

دبیر رمان خارجی: هنگامه مظلومی

دبیر رمان ایرانی: علیرضا رحیمی موحد

دبیر رمان اعضا: لیلا عطارچی

مشاور هییٔت تحریریه: محمدحسن شهسواری

لینکده: سید وحید جمالی، نیلوفر انسان

تحریریه: نیلوفر انسان، ستاره پارسا، سید وحید جمالی، سحر سخایی، فرزانه سکوتی، مریم کریمی، هنگامه مظلومی، هادی معصوم‌دوست، مریم مهتدی

ویراستار: صحرا رشیدی

 
 
انجمن رمان ۵۱
آن‌ها که برای بودن در کنار ما، برای بودن در این انجمن، تمایل خود را اعلام کردند پنجاه‌و‌یک نفر بودند. برای همین، نامِ نامیِ پنجاه‌و‌یک را برگزیدیم برای انجمن تا تأکید کرده باشیم بر مبارکی حضور فردها، حضور یک‌یک‌ها برای شکل‌گیری «ما». بعد از آن، فکر کردیم بیاییم آن فکرها و حرف‌ها و بحث‌ها و جدل‌ها را با دیگران به اشتراک بگذاریم؛ به جای این که پنجاه نفرمان مخاطب یکی‌مان باشیم، پایگاه‌ی برپا کنیم به یُمن حضور همه‌ی آنانی که در هوای رمان فارسی نفس می‌کشند. این چنین بود که پایگاه انجمن رمان پنجاه‌و‌یک شکل گرفت تا از این پس، حرفی اگر درباره‌ی رمان داریم، آشکارا بزنیم و شما را به مشارکت دعوت کنیم؛ شاید، شاید بتوانیم هوایی تازه باشیم در آلودگی هوای زمستان ۱۳۹۳.
پایگاه انجمن رمان پنجاه‌و‌یک

سردبیر: مصطفی انصافی
دبیر رمان خارجی: هنگامه مظلومی
دبیر رمان ایرانی: علیرضا رحیمی موحد
دبیر رمان اعضا: لیلا عطارچی
مشاور هیئت تحریریه: محمدحسن شهسواری
لینکده: سید وحید جمالی، نیلوفر انسان
 

مطالب منتشرشده در این پایگاه صرفاً دیدگاه نویسنده‌ی آن است و لزوماً دیدگاه پایگاه انجمن رمان 51 نیست.

بازنشر همه یا بخشی از مطالب این پایگاه در رسانه‌ها و نشریات، تنها با ذکر منبع و درج لینک مبدأ مجاز است.

تماس با ما