چرکیِ تحمل ناپذیرِ هستی

پرونده‌ی رمان قوچ (مهدی اسدزاده)

دبیر پرونده- احمد ابوالفتحی

قوچِ مهدی اسدزاده از این منظر اثر شاخصی است که توانسته کارکردی جدید از بیانِ خاصِ قشری از مردمِ تهران بیرون بکشد. بی قصدِ قیاس، روندِ زبانیِ قوچ رویکردی در تداومِ نگاهِ لویی فردینان سلین به مقوله‌ی آرگو دارد. اگر چه نه به آن میزان گستاخ و ساختارشکن. حامدِ قوچ هم مثلِ فردینانِ آثارِ سلین به کندگی از محیط دچار است و مثلِ او نمی‌تواند جای خودش را در محیط بیابد. این کندگی توانسته قوچ را به تاملی در امکاناتِ ساختی زبانی که به تسامح می‌توان «چاله‌میدانی» نامیدش تبدیل کند. این ساخت زبانی در ادبیات داستانی فارسی کم‌سابقه نیست اما به طورِ معلوم از زبانِ شخصیت‌هایی ارائه شده که با محیطِ خود در آشتی‌اند و مسئله‌ای با زبان ندارند. از این منظر به گمانم پرداختن به قوچ و توجه دادن به اهمیتِ آن در فضای این روزهای ادبیات داستانی فارسی مهم بود.

این پرونده از منظرهای مختلفی به این اثر پرداخته. بهزاد باباخانی ابعادِ رئالیسم چرکِ اثر را بررسی کرده، زهرا بیگدلی از منظری جامعه‌شناسانه بر اثر خرده گرفته، امین کفاش‌زاده به انعکاس کشمکش‌های اجتماعی در قوچ پرداخته و محمدعلی رمضانی‌پور ویژگی‌های تراژیک قوچ را تبیین کرده است. کیارش افرومند هم در گفت‌وگویش با اسدزاده پرسش‌هایی درباره‌ی نگاه او به زبان و محیط مطرح کرده است. امیدوارم نتیجه‌ی این پرونده بیش از معرفیِ یک کتاب، بازاندیشی در یک نسبت باشد. نسبتِ داستانِ ایرانی و وضعیتِ ایرانی بودن. از دوستانِ پنجاه و یک که انتشارِ این پرونده را بر عهده گرفتند سپاس‌گزارم.

 
 
 
 
 
 
 
انجمن رمان ۵۱
آن‌ها که برای بودن در کنار ما، برای بودن در این انجمن، تمایل خود را اعلام کردند پنجاه‌و‌یک نفر بودند. برای همین، نامِ نامیِ پنجاه‌و‌یک را برگزیدیم برای انجمن تا تأکید کرده باشیم بر مبارکی حضور فردها، حضور یک‌یک‌ها برای شکل‌گیری «ما». بعد از آن، فکر کردیم بیاییم آن فکرها و حرف‌ها و بحث‌ها و جدل‌ها را با دیگران به اشتراک بگذاریم؛ به جای این که پنجاه نفرمان مخاطب یکی‌مان باشیم، پایگاه‌ی برپا کنیم به یُمن حضور همه‌ی آنانی که در هوای رمان فارسی نفس می‌کشند. این چنین بود که پایگاه انجمن رمان پنجاه‌و‌یک شکل گرفت تا از این پس، حرفی اگر درباره‌ی رمان داریم، آشکارا بزنیم و شما را به مشارکت دعوت کنیم؛ شاید، شاید بتوانیم هوایی تازه باشیم در آلودگی هوای زمستان ۱۳۹۳.
پایگاه انجمن رمان پنجاه‌و‌یک

سردبیر: مصطفی انصافی
دبیر رمان خارجی: هنگامه مظلومی
دبیر رمان ایرانی: علیرضا رحیمی موحد
دبیر رمان اعضا: لیلا عطارچی
مشاور هیئت تحریریه: محمدحسن شهسواری
لینکده: سید وحید جمالی، نیلوفر انسان
 

مطالب منتشرشده در این پایگاه صرفاً دیدگاه نویسنده‌ی آن است و لزوماً دیدگاه پایگاه انجمن رمان 51 نیست.

بازنشر همه یا بخشی از مطالب این پایگاه در رسانه‌ها و نشریات، تنها با ذکر منبع و درج لینک مبدأ مجاز است.

تماس با ما