او چشمه‌ای است که همیشه جوشان است

در سالروز درگذشت او: گزارش جلسه‌ی نقد و بررسی کتاب‌های قاسم هاشمی‌نژاد در سه‌شنبه‌های هنوز

صحرا رشیدی