یادداشتی درباره‌ی رمان سرخ سفید نوشته‌ی مهدی یزدانی خرم

گورستانِ پدرِ تاریخ

احمد ابوالفتحی