انتقام از دهه‌ی شصت

گفت‌وگو با نیلوفر انسان نویسنده‌ی رمان سایه‌های مدام

محمدحسن شهسواری