پنج نویسنده، پنج پیشنهاد

شهسواری، عبدی، حقیقی، سخایی و انصافی، به بهانه‌ی بیست‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، چه کتاب‌هایی را پیشنهاد می‌دهند؟