مسی که طلا نشد

کیمیاگرها برای تبدیل مس به طلا، هیچ گاه کار ساده‌ای پیش رو نداشته‌اند

لیلی مجیدی