نوشتن یکی از بزرگ‌ترین تاوان‌های دنیاست

گفت‌وگو با کورش اسدی درباره‌ی نوشتن و رمان کوچه‌ی ابرهای گم‌شده

محمدرضا ریاحی